Kategorier
Geoteknik

Fältgeoteknik – orörd mark

Den som ska projektera och bygga på orörd mark bör undersöka markförhållandena innan bygget startar. En konsultfirma som behärskar fältgeoteknik hjälper!

Vi har kunnat höra talas om motorvägar och järnvägar som utan förvarning helt enkelt försvunnit. I bästa fall kan sådant inträffa utan att människoliv blir förspillda. De materiella skadorna blir däremot nästan alltid enorma och det tar lång tid innan trafiken kan återupptas. 

Det är lätt att vara efterklok och söka efter syndabockar, men förmodligen beror nämnda jordskred på att marken inte blivit ordentligt undersökt av en geotekniker. I värsta fall kan också befintliga underlag från tidigare analyser ha nonchalerats eller inte beaktats. Ett företag som sysslar med fältgeoteknik tar givetvis först reda på vilka utredningar av marken som redan gjorts. När det är gjort har en geotekniker en rad olika tekniker för mätning att tillgå som datorsimuleringar, drönare, laser, jordanalyser med mera.

Fältgeoteknik – exploatering av markområde 

Olof är byggchef vid ett större fastighetsbolag. Företaget har förvärvat ett äldre fabriksområde där verksamheten upphört. Byggnaderna ska rivas och istället ska fastighetsbolaget bygga exklusiva höghus med bostadsrätter. Men vad döljer sig under markytan? Olof har själv tagit reda på vilken typ av verksamhet som bedrivits, där bland annat förkromning förekommit. Finns det gifttunnor gömda i marken?

För att säkerställa att området är byggbart kontaktar Erik ett företag som har konsulter inom fältgeoteknik. Det första uppdraget är att göra en miljökonsekvensutredning. Projektledaren för uppdraget har dessutom i uppgift att undersöka förutsättningarna för vad som gäller vatten och avlopp samt hur området ska försörjas med energi. 

Ta reda på mer genom att besöka: geotekniker.se