Kategorier
Mätning

Vibrationsmätning – för säkra och hållbara uppdrag

Det är viktigt att utföra en vibrationsmätning vid både kortare eller längre uppdrag så att vibrationerna inte blir skadliga för personer eller byggnader.

I bostäder finns det kanske inte så mycket som kan skapa vibrationer. Möjligen blir det vibrationer ifall musik spelas mycket högt eller ifall exempelvis en bakmaskin står och jobbar. Men drar en tvättmaskin igång att centrifugera så blir det ofta så pass kraftiga vibrationer att det till och med finns olika dämpare att köpa för att montera på benen.

Tittar man däremot på olika typer av yrken och företag, eller industrier, så kan det finnas mycket som har en hög vibration. Och så kan det även vara för de som hyr eller köper någon typ av maskin för byggnation eller fritidsintressen.

Vibrationer kan vara mycket irriterande och tröttsamma. Dels på grund av ljudet men också på grund av känslan av vibration. Men för kraftigare vibrationer kan det vara klokt att undersöka styrkan med hjälp av en vibrationsmätare. En mätare som kan visa ifall vibrationerna till och med kan vara skadliga.

Utför en vibrationsmätning

För de som arbetar med någon typ av uppdrag där det ingår maskiner som har kraftiga vibrationer är en vibrationsmätning viktig att göra då och då. Och så är det även ifall det är en mindre vibration som pågår under en längre tid. För även dessa kan med tiden bli så pass skadliga att det uppstår problem.

Idag går det att anlita specialister på vibrationsmätningar för att se till att vibrationer håller sig inom ett område som är hälsosamt och okej. För som exempel kan någon som arbetar med en handhållen maskin som vibrerar till och med få bestående skador på händer, armar, axlar och nacke av vibrationerna.

Inom området vibrationer och vibrationsmätningar finns det riktlinjer för vilken typ av styrka som vibrationer får uppgå till under en viss tid. Om det överskrids så strider det mot en god arbetsmiljö och kan innebära att åtgärden måste stoppas. Och eftersom maskiner kan börja vibrera kraftigare vid motstånd eller då de börjar bli gamla, så är det viktigt att upprepa mätningarna.