Kategorier
Bygg & Renovering

Så utför du en säker bergsprängning

Ska ni förstora parkeringen till affären? Ni har ytan, men den är obrukbar. Är det berg och klippor som är ivägen, så löser det sig med bergsprängning i Göteborg. Den går till på ett säkert sätt.

I stort sett består de flesta delarna av Sverige av berggrund. Detta då vi lever i ett väldigt bergigt och klibbigt land. Men ska verkligen lite sten få förhindra att man kan göra det man vill göra? Som om man har den perfekta trädgården, allt som fattas är poolen. Men hur blir det att bygga en pool på ett ojämnt berg? Njae, det är bättre att plana ut ytan och få den jämn med huset. Med bergsprängare är detta helt möjligt. Med hjälp av dynamit spränger man bort berget. Det är inte så galet som det låter utan det går faktiskt väldigt säkert och tryggt till.

Rätt personer för bergsprängning

Hade fel personer gjort detta, utan att veta vad man gör, då hade det kunnat sluta illa. Så när man gör en bergsprängning ska man alltid ta hjälp av ett bra företag som har kunnig personal. Varenda detalj i bergsprägningen planeras noga. Inga byggnader eller människor får komma till skada. Därav har man även hjälpredskap inför sprängningen för att göra den säkrare. Det kan trots det bli en vibration i marken. Innan de spränger något så sätter de ut avspärrning och varnar i området. Det finns olika metoder att göra det på, det beror på hur och var läget är, detta sköter företaget åt en. Läs mer om bergsprängning på denna hemsida: bergsprängninggöteborg.se

Kategorier
Bygg & Renovering

Få en god kontroll genom en entreprenadbesiktning

Det är inte lätt att utföra en entreprenad. Som beställare kan det vara svårt att veta ifall allt är korrekt utfört. Det är då som du kan anlita ett företag som utför en entreprenadbesiktning.

Har du anlitat ett företag för någon typ av entreprenad? Kanske är det markarbeten, dränering eller någon slags byggnation som du behöver få gjort. Hur vet du då ifall det är en entreprenad som är korrekt utförd? Det enklaste är att anlita en entreprenadbesiktning för att ge dig det kvittot som kan ge dig trygghet i ditt husägande. Ett proffs ser då över allt som är gjort och godkänner att det är gjort på rätt sätt.

Entreprenadbesiktning för din trygghet

När en entreprenad utförs så tar du för givet att den görs på rätt sätt. Men hur ska du veta det ifall du inte är kunnig inom området? Och det kan ta lång tid innan du får ett kvitto på ifall det verkligen var ett väl utfört arbete. En tidsrymd som kan göra att det företag som du anlitade kanske inte vill korrigera sitt arbete, eller så kan det till och med vara så att det företaget inte längre existerar. Genom att göra en entreprenadbesiktning får du det kvittot som gör att du kan gå vidare med en ökad trygghet och även kunna visa upp att allt är okej, ifall du exempelvis skulle sälja din fastighet. Det kostar en slant men det kan vara något du sparar mycket på.

Kategorier
Bygg & Renovering

Fuktsäkra din fastighet med fasadrenovering i Helsingborg

För dig som ägare eller förvaltare är det viktigt med en säker och frisk fastighet. Alla hus märks av tiden och många har slitna fasader. Med fasadrenovering i Helsingborg säkrar du ditt hus.

Ett hus med sliten fasad må vara hur charmigt och vackert det vill. Faktum kvarstår, att sköts inte en fasad på rätt sätt kommer ditt hus inte att förbli friskt i längden. Sprickor och bortfallen puts ger fukten chansen att ta sig in. Förr eller senare står huset där med fuktskador och behöver en stor renovering.

Som den förutseende fastighetsägare du är har du förstås redan tänkt tanken. Sedan är det dags för nästa steg. En firma som arbetar seriöst med fasadrenovering i Helsingborg behöver ta hand om din fastighet. Med modern teknik och moderna kunskaper behåller huset utseendet och blir fuktsäkrat.

Åtgärda vanliga problem med fasadrenovering

Äldre hus och hus med fasadproblem är oftast enstegstätade. Det innebär att när fasaden väl börjar krackelera eller får skador finns inget som stoppar fukt från att krypa in och angripa själva regelverket och andra inre delar. Just därför är det extra viktigt att vara observant.

Med tvåstegstätning med luftspalt blir situationen en helt annan. Skulle väder och vind lyckas ta sig in finns en luftspalt som stoppar fuktskador på ett helt annat sätt. Huset blir både säkrare och tätare. Det arbete som utförs ger ett hus som bättre står emot klimatet samtidigt som det ursprungliga utseendet kan bevaras. Kontakta din fasadfirma för offert.

Kategorier
Bygg & Renovering

Användbara tips för den som ska renovera lägenheten i Stockholm

Genom att renovera lägenheten i Stockholm kan man själv skapa sin drömbostad. Är man dessutom noga vid renoveringen och använder sig av bra hantverkare ökar också värdet på lägenheten.

Det är viktigt att att man trivs i sin bostad och att den fungerar, men det kan vara svårt att hitta den perfekta lägenheten. Men genom att renovera lägenheten kan man själv skapa sin drömbostad, samtidigt som det blir en investering för framtiden. Fast det gäller att renoveringen går till på rätt sätt enligt svenska byggregler, men också att man är noga med materialval och även tar hänsyn till arkitektur och när huset är byggt. Därför är det också viktigt att hitta en byggfirma som är specialiserad på lägenhetsrenovering och som vet vad som krävs.

Anlita ett byggföretag som är specialiserat på lägenhetsrenovering

Innan man kontaktar en byggfirma är det bra om man tänkt igenom hur mycket man vill ha renoverat och vad som ska göras. Då blir det enklare för byggfirman att komma med ett korrekt kostnadsförslag för lägenhetsrenoveringen. Givetvis ska man ta in offerter från fler än en byggfirma men man kan inte bara se till kostnaden, utan man måste också se till kompetens. Renoveringsarbetet måste anpassas till önskemål och lägenhet, men tyvärr finns det vissa byggfirmor som gör det lätt för sig och använde plastfärg till allt och hittar på enkla lösningar utan att först fråga om lov. Var därför noga med att också be om referenser och bilder på olika referensobjekt.