Kategorier
Underhållsplaner

Effektiva underhållsplaner för fastighetsägare i Göteborg

En fastighet i Göteborg måste förvaltas med omsorg annars tappar den snabbt i värde. Med en underhållsplan får man kontroll och slipper även dyra reparationer.

Som bostadsrättsförening eller fastighetsägare till ett hyreshus, kontorsbyggnad eller annan offentlig byggnad har man ett ansvar mot de som vistas eller bor i byggnaden. Byggnaderna måste hålla en viss standard och vara säkra. Detta gör man med regelbundet underhåll. Slarvar man med underhållet kan man i vissa fall få böter, men framförallt tappar fastigheten snabbt i värde.

Det bästa är att upprätta en underhållsplan som innehåller både kort- och långsiktiga åtgärder och renoveringar. Exakt hur denna ska se ut beror på fastigheten och eventuella tillhörande områden omkring fastigheten som exempelvis parkeringsplats, gångar, lekplats och innergård. Vanligt är att en underhållsplan innehåller poster som fasadrenovering, takbyte, stamrenovering, snöskottning och tätning av fönster.

En bra underhållsplan hjälper dig att spara pengar 

Med rätt underhåll slipper man ofta kostsamma reparationer och sparar på så vis pengar. Inte sällan hjälper också underhållet till att hålla energikostnaderna nere. Samtidigt bibehålls eller ökar fastighetsvärdet. Att som fastighetsägare eller BRF själv upprätta en komplett underhållsplan och stå för underhållet fungerar sällan. I stället ska man ta hjälp utifrån av en expert.

Ta gärna in kostnadsförslag från några olika företag som är experter på underhållsplaner i Göteborg och jämför priser. Fråga även vilka andra kunder företaget har och be om referenser. Ring också upp referenserna och ställ frågor som: Hur fungerar samarbetet med företaget? Blev underhållsplanen som tänkt eller finns det något som kunde planerats bättre? Skriv sedan ett ordentligt avtal med det valda företaget där allt som ni har kommit överens om tydligt framgår.

Underhållsplan – så går det till

När man anlitar en firma för att skapa en underhållsplan i Göteborg kommer de ut på plats för att besiktiga fastigheten och tillhörande omgivningar. De tittar även på dokumentation av tidigare renoveringar men också den senaste energideklarationen. Allt för att kunna planera för vad som ska göras och när det bör utföras. Men också för att kunna bedöma kostnaden för underhållet och göra en ekonomisk plan.

En skicklig firma tänker även långsiktigt och kommer med förslag på olika framtida investeringar som innefattar miljö och energi som exempelvis solpaneler, tilläggsisolering, bergvärme, laddstolpar för elbilar. Detta är investeringar som inte sällan bidrar till ett ökat fastighetsvärde.