Kategorier
Bygg & Renovering

Fuktsäkra din fastighet med fasadrenovering i Helsingborg

För dig som ägare eller förvaltare är det viktigt med en säker och frisk fastighet. Alla hus märks av tiden och många har slitna fasader. Med fasadrenovering i Helsingborg säkrar du ditt hus.

Ett hus med sliten fasad må vara hur charmigt och vackert det vill. Faktum kvarstår, att sköts inte en fasad på rätt sätt kommer ditt hus inte att förbli friskt i längden. Sprickor och bortfallen puts ger fukten chansen att ta sig in. Förr eller senare står huset där med fuktskador och behöver en stor renovering.

Som den förutseende fastighetsägare du är har du förstås redan tänkt tanken. Sedan är det dags för nästa steg. En firma som arbetar seriöst med fasadrenovering i Helsingborg behöver ta hand om din fastighet. Med modern teknik och moderna kunskaper behåller huset utseendet och blir fuktsäkrat.

Åtgärda vanliga problem med fasadrenovering

Äldre hus och hus med fasadproblem är oftast enstegstätade. Det innebär att när fasaden väl börjar krackelera eller får skador finns inget som stoppar fukt från att krypa in och angripa själva regelverket och andra inre delar. Just därför är det extra viktigt att vara observant.

Med tvåstegstätning med luftspalt blir situationen en helt annan. Skulle väder och vind lyckas ta sig in finns en luftspalt som stoppar fuktskador på ett helt annat sätt. Huset blir både säkrare och tätare. Det arbete som utförs ger ett hus som bättre står emot klimatet samtidigt som det ursprungliga utseendet kan bevaras. Kontakta din fasadfirma för offert.