Kategorier
Bygg & Renovering

Isolering ökar värmen och sänker kostnaderna

Med hjälp av isolering går det att skapa en inomhusmiljö som är mer behaglig trots att kostnaderna för uppvärmning samtidigt sjunker till avsevärt lägre nivåer.

Det är många som sparar in på isolering av olika orsaker. Kanske är det så att pengarna inte räcker till för mer isolering när huset byggs eller för att man vill få ut mesta möjliga boyta till minsta möjliga pris.

Kanske är det också så att huset som köpts är gammalt och att det inte var så vanligt med tjock isolering på den tiden. Eller så kan det vara så att den isolering som användes när huset byggdes inte var så bra som den är idag. Det kan även vara så att uppvärmningen inte var så kostsam som den har blivit under de senare åren och att det därför inte skapades mer isolering.

Hur det än är så går det alltid att skapa mer eller bättre isolering även ifall huset redan är byggt. Och där finns det en hel del olika sätt att ta till. Från att lägga en ny isolering och bygga på fasaden på utsidan, till att lägga ytterligare isolering på insidan, trots att det då innebär att boytan blir mindre.

Val av isolering

Idag finns det många olika sätt att skapa mer isolering för dem som så önskar. Vid behov av ytterligare isolering i Gävle är det därför klokt att ta hjälp av proffs inom området. Ett område som brukar kallas för tilläggsisolering. Det vill säga en isolering som läggs till den befintliga isoleringen.

Förutom de vanliga skivorna av trämaterial, stenmaterial eller glasfiber finns det annat som går att använda sig av. Det kan vara isolering som sprutas in i väggar, golv eller tak och som på det viset fyller ut de luckor som annars finns mellan insidan och utsidan.

Hur man än väljer att göra, för att få en ökad isolering, så är det viktigt att använda sig av proffsen och att även vara beredd på effekterna som den ökade isoleringen ger. För plötsligt kan de tjocka stickade tröjorna och strumporna vara överflödiga och hamna i någon byrålåda.