Kategorier
Bergsprängning

Vad innebär det att göra en bergspräckning i Stockholm?

Bergspräckning kan man använda som en säker metod om man vill ta bort berg i Stockholm. Det är en bra teknik att använda när man ska bygga tunnlar och vägar.

Det är mer effektivt att spräcka ett berg än att spränga det i småbitar vid de tillfällen då man behöver ta bort en del i ett område där det redan finns bebyggelse. Det finns en teknik som är mer eller mindre vibrationsfri.

Tack vare att det inte skapas någon vibration störs inte omgivningen. Vare sig människor eller andra byggnader blir påverkade på samma sätt som om det ska sprängas. Det är däremot viktigt att alla i närområdet vet om att berg ska spräckas.

Bergspräckning är en vanligt förekommande metod i Stockholm

Eftersom en vibrationsfri bergspräckning i Stockholm inte är till så stort besvär för de boende är det relativt vanligt att man använder sig av den metoden så ofta det ges tillfälle. Innan man sätter igång ser man till att man talar med de som berörs.

Det vidtas alla skyddsåtgärder som behövs för att detta arbete ska kunna ske på ett bra sätt. Det är inte vem som helst som kan utföra en bergspräckning med allt vad det innebär. Att anlita erfarna företag och människor i branschen är därför ett måste.

Bergspräckning utan vibrationer utförs i Stockholm

En vibrationsfri bergspräckning i Stockholm är ofta att föredra framför andra metoder. Trots det säkra i att göra på det här viset kan arbetet likväl innebära fara för dem som utför det. Man måste alltså vidta säkra och bra skyddsåtgärder i möjligaste mån.

Planering och riskanalys är A och O i ett läge som detta. Därför lägger man ner en hel del tid på att göra en sådan riskanalys innan man sätter i gång med arbetet. Bergspräckningen kan sedan utföras tryggt både för arbetare och närmiljö.